Στο «My DEYAR» δεν γίνεται εγγραφή. Μόλις συνδεθείτε με τους κωδικούς σας του taxisnet, θα εμφανισθούν όσα υδρόμετρα είναι ήδη καταχωρημένα στο ΑΦΜ σας. Θα κάνετε επικαιροποίηση των στοιχείων όσων υδρομέτρων είσθε ο ίδιος χρήστης και θα απορρίψετε τα υδρόμετρα στα οποία δεν είσθε εσείς χρήστης. Αν κάποιο υδρόμετρό σας δεν εμφανισθεί θα κάνετε «προσθήκη υδρομέτρου». Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία Επικαιροποίησης Στοιχείων θα έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές του «My DEYAR».