ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Η καταστροφική πυρκαγιά και η συνεπακόλουθη διακοπή ηλεκτροδότησης πολλών περιοχών του νησιού μας, δοκίμασε σκληρά τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ, στις οποίες σημειώθηκαν και σοβαρές καταστροφές από την ίδια την φωτιά. Σε γενικές γραμμές αντέξαμε και παρά το ότι το σύνολο των γεωτρήσεων τέθηκε εκτός λειτουργίας, η πόλη ιδιαίτερα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην