«Σύνδεση του οικισμού Απόλλων με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ»

Με μια ακόμα απόφασή του, το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ δίνει Οριστικές Λύσεις.

 

Ικανοποιώντας ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων του οικισμού, πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για τη σύνδεση του οικισμού Απόλλων στη Ρόδο, με το δίκτυο αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ. 

Στόχος όλων, πρέπει να είναι η διαφύλαξη

της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται η ΔΕΥΑΡ.