Η καταστροφική πυρκαγιά και η συνεπακόλουθη διακοπή ηλεκτροδότησης πολλών περιοχών του νησιού μας, δοκίμασε σκληρά τις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης της ΔΕΥΑΡ, στις οποίες σημειώθηκαν και σοβαρές καταστροφές από την ίδια την φωτιά.

Σε γενικές γραμμές αντέξαμε και παρά το ότι το σύνολο των γεωτρήσεων τέθηκε εκτός λειτουργίας, η πόλη ιδιαίτερα δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην υδροδότησή της.

Από τη νύχτα, με την σταδιακή επαναφορά της ηλεκτροδότησης, οι γεωτρήσεις μας τέθηκαν σε λειτουργία και η αποκατάσταση της υδροδότησης σε όσες περιοχές είχαν πρόβλημα, αποκαθίσταται σταδιακά.

Τα συνεργεία της ΔΕΥΑΡ, ελέγχουν και καταγράφουν τις ζημιές στις υποδομές και αποκαθιστούν όσες εξ’ αυτών είναι δυνατό να αποκατασταθούν άμεσα.