ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ

ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

Η ΔΕΥΑ Ρόδου ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι,

την Δευτέρα 26 Απριλίου 2021, από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. ,

θα προβεί σε καθαρισμό και απολύμανση της δεξαμενής στα «Λατομεία» , στην τοπική

κοινότητα Κοσκινού. Οι εργασίες θα επιφέρουν προβλήματα και πιθανή διακοπή υδροδότησης.

Η ΔΕΥΑΡ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών.  

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

 

Από τη Διεύθυνση