Η ΔΕΥΑΡ προβαίνει σε δεύτερο κύμα ειδοποιήσεων διακοπών για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 1.000,00 €, ώστε οι καταναλωτές να ανταποκριθούν εντός δέκα ημερών προκειμένου να ενταχθούν σε ένα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών, διαφορετικά θα γίνει διακοπή υδροδότησης.
Σε αυτή την κατηγορία υπόκεινται μόνο όσοι έχουν προσκομίσει τα προσωπικά τους στοιχεία επικοινωνίας. Για τους υπόλοιπους η διακοπή γίνεται εντελώς απροειδοποίητα εφόσον δεν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό οι καταναλωτές θα πρέπει να προβούν άμεσα στην επικαιροποίηση των στοιχείων τους στην υπηρεσία.
Πληροφορίες : 22410 45354 και 22410 45368