Ανακοινώνεται πρόσληψη υδρονομέων Άρδευσης ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών για 38 άτομα για την Αρδευτική περίοδο:

από 01/05/2023 εως 31/10/2023.

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ